Bakgrunn

I en artikkel av NRK Buskerud, forteller Roar Løkken i Syklistenes Landsforbund at vintersykling her til lands har doblet seg til 2.1 %, sammenlignet med nivået fra 2009-2010. Sykkelandelen året rundt ligger på omtrent 5 %. Buskerudbyen, et samarbeidsprosjekt mellom byer i (ja, du rettet riktig) Buskerud, har lansert en massiv sykkelkampanje for å øke andelen syklister. Nå, på vinterstid har de sørget for at syklister som ønsker det, får sponset ett vinterdekk, dekkskift og sjekk av sykkelen. Dette er en av mange tiltak som Buskerudbyen har klart å gjennomføre med det målet å øke sykkelandelen i området.

Resten må følge etter

Vi i HelloRider synes at Buskerudbyen fortjener honnør for deres arbeid med å tilrettelegge for sykling i så stor grad! De har til og med laget en gøyal video som presenterer saken deres:

Buskerudbyen sykkelkampanje from Amedia Content Marketing on Vimeo.

Alle byer kan lære av Buskerudbyens eksempel. Vi vet at sykling er fordelaktig på flere måter, spesielt i byene og spesielt på vinterstid. Bergen er et godt eksempel, fordi de ofte om vinteren sliter med det velkjente "giftlokket" over områdene rundt veikrysset Danmarksplass. Det har blitt hevdet av mange at dette giftlokket er et resultat av supplyskip i havnen. Men en ny studie utført av Bjerknessenteret for klimaforskning har vist at det hovesakelig er bilkjøring og vedfyring som har skyld i denne forurensingen.

Vis forståelse

Nylig var det et kortvarig dieselforbud i Oslo. Om dette var det beste tiltaket, kan diskuteres i det uendelige, men vi i HelloRider er positive til alle tiltak som kan være med på å dra lasset i riktig retning. Det er vanskelig å vite om tiltak fungerer før vi faktisk har prøvd dem, men ifølge VG var det en markant reduksjon i farlig luftforurensning, såvel som svevestøv i perioden med dieselforbudet. Vi i HelloRider mener at det er viktig å vise forståelse for slike tiltak og at vi må være åpen for forandringer i hverdagen. Vi er inne i et grønt skifte og det kommer til å innebære flere tiltak som, sannsynligvis vil være upopulære hos noen. Men da er det viktig å huske på alle fordelene som følger med sykling framfor bilkjøring.

Vi bidrar

Vi ønsker å tilby det absolutt beste til alle nordmenn. Det vil si gode kvalitetsprodukter, effektiv levering og en kundeservice som strekker seg langt for å gjøre deg fornøyd. Alt for at du skal velge sykkel framfor bil. Vi selger også vinterdekk fordi vi, som Buskerudbyen, ønsker at alle skal sykle året rundt.

Vennlig hilsen

Andreas i HelloRider

Referanser:

NRK Buskerud

Bjerknes

VG